Med fokus på havet!

Se NOFI på 2 minutter
Havbruk
Vi leverer produkter og tjenester til oppdrettsnæringen, utviklet i tett samarbeid med våre kunder.
Fiskeri & Maritim
Vi er leverandør av bekledning, redskap og utstyr til trål- og kystfiskeflåten.
Oljevern
Vi utvikler og produserer oljelenseteknologi i verdensklasse og har et produktspekter som dekker de fleste bruksområder.
Vann og avløp
Vi utfører sertifisert rørsveising på PE rørsystemer. Vi leverer også standard utrustning og tilpassede beslag.
Flytekaier / Flytebrygger
Vi leverer små enkle flytebrygger, flytebrygger til havbruksnæringen, komplette marinanlegg og store flytekaier til industriformål.

Hos oss finner du et stort utvalg av kvalitetsprodukter for yrkes- og fritidsbruk. Arbeidsklær og verneutstyr samt fiskeredskaper og båtutstyr er våre hovedprodukter.

Gå til nettbutikk

Minneord

Det er med stor sorg og tungt hjerte vi meddeler at vår kjære og gode kollega, Martin Davidsen har gått bort.

Martin bygget opp og ledet vår fiskeriavdeling helt fra starten av og var sentral da NOFI startet opp sin oljevernavdeling. De siste årene var han eksportsjef på fiskeriavdelingen, med hovedansvar for vår satsning i Russland, et marked og land som stod hans hjerte nært. Martin har vært ansatt i NOFI helt fra starten av - og var en av gründerne bak NOFI. Da han gikk bort var han fremdeles en av de største aksjonærene i NOFI.

Martin hadde mye kunnskap som han mer enn gjerne delte med oss andre. Han var med å bygge den solide grunnmuren til NOFI, som er basert på tillit, entusiasme, iver, nysgjerrighet, stolthet og ikke minst kunnskap.

Da Martin nådde pensjonsalder, for noen år siden, var det aldri snakk om å pensjonere seg helt. Dette var noe vi i NOFI-familien var svært takknemlig og glad for.

Martins bortgang har satt dype spor hos oss som jobber i NOFI. Hans varme smil, lune humor, godhet og entusiasme vil bli dypt savnet av oss alle. Han har betydd mye for veldig, veldig mange.

Våre tanker går i denne tunge tiden til Martins nærmeste familie - en familie som også er en del av NOFI familien.

Hvil i fred, kjære Martin - vi har mange gode minner med oss i våre hjerter.